studialicencjackie.info

Najpopularniejsze kierunki studiów licencjackich w roku akademickim 2017/2018

Najpopularniejsze licencjackie kierunki studiów w Polsce wg liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce (od 4 zgłoszeń wzwyż), rok 2017/2018.

1. chemia i toksykologia sądowa 18,9
2. filologia (filologia norweska) 14,5
3. neofilologia (filologia orientalna - japonistyka) 12
4. bioinformatyka 10,3
5. biogospodarka 9,4
6. skandynawistyka 9,3
7. neofilologia (filologia orientalna - sinologia) 9,3
8. neofilologia (filologia szwedzka) 9,2
9. komunikacja wizerunkowa 9,1
10. kryminologia 9,1
11. neofilologia (filologia hiszpańska) 9
12. filologia (dalekowschodnia) 8,9
13. orientalistyka 8,7
14. neofilologia (filologia angielska) 8,6
15. filologia (italianistyka) 8,4
16. dziennikarstwo i medioznawstwo 8,2
17. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 7,9
18. logistyka i administrowanie w mediach 7,6
19. zarządzanie i prawo w biznesie 7,3
20. filologia (język angielski stosowany, z hiszpańskim) 7,2
21. sinologia 6,9
22. filologia (filologia duńska) 6,7
23. dyplomacja 6,7
24. Tourism management 6,5
25. Filologia (filologia koreańska) 6,5
26. finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 6,4
27. informatyka w biznesie 6,3
28. filologia włoska 6,3
29. logopedia ogólna i kliniczna 6,2
30. genetyka i biologia eksperymentalna 5,9
31. neofilologia (filologia włoska) 5,9
32. filologia (japonistyka) 5,9
33. marketing 5,8
34. Finance 5,7
35. neurobiologia 5,7
36. nowe media i kultura cyfrowa 5,4
37. zarządzanie instytucjami artystycznymi 5,3
38. profilaktyka społeczna i resocjalizacja 5,1
39. antropozoologia 5,1
40. filologia (filologia romańska z językiem angielskim) 5,1
41. Digital Design 5,1
42. zarządzanie dziedzictwem kulturowym 5
43. turystyka 5
44. filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach 5
45. kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska 5
46. biomateriały inspirowane naturą 4,9
47. zarządzanie kulturą i mediami 4,9
48. anglistyka 4,9
49. reżyseria dźwięku 4,8
50. zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 4,8
51. monitoring środowiska przyrodniczego 4,8
52. sztuka i media 4,7
53. filologia (lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim) 4,7
54. biologia stosowana 4,7
55. filologia (filologia hiszpańska) 4,5
56. filologia ugrofińska 4,5
57. amerykanistyka 4,5
58. analityka gospodarcza 4,5
59. komunikacja i psychologia w biznesie 4,4
60. edytorstwo 4,3
61. filologia (lingwistyka stosowana (język francuski z językiem hiszpańskim) 4,3
62. Undergraduate Programme in International Relations 4,3
63. animacja osób 50+ 4,2
64. filologia (sinologia) 4,1
65. kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo 4,1
66. marketing i komunikacja rynkowa 4,1
67. człowiek w cyberprzestrzeni 4
68. sport 4
69. aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym 4
70. chemia medyczna 4
71. lingwistyka stosowana 4
Polityka Prywatności