studialicencjackie.info

Ranking kierunków studiów licencjackich wg nazwy

Ranking pokazuje kierunki studiów licencjackich na polskich uczelniach wg ilości całych nazw kierunków.

Nazwy kierunków podlinkowaliśmy do wyszukiwarki kierunków.
Wzięliśmy pod uwagę nazwy kierunków, które wystąpiły przynajmniej dwa razy.
W rankingu nie liczyliśmy specjalności, tylko same kierunki.
Stan na 1.7.2015.


Pedagogika 180
Zarządzanie 165
Administracja 128
Ekonomia 103
Filologia angielska 103
Turystyka i Rekreacja 82
Fizjoterapia 77
Pielęgniarstwo 72
Finanse i rachunkowość 69
Kosmetologia 65
Bezpieczeństwo wewnętrzne 63
Bezpieczeństwo narodowe 58
Filologia germańska 57
Praca Socjalna 55
Politologia 54
Socjologia 53
Stosunki międzynarodowe 52
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 49
Zdrowie publiczne 46
Ratownictwo Medyczne 42
Filologia polska 41
Dietetyka 41
Wychowanie Fizyczne 40
Matematyka 40
Kulturoznawstwo 35
Historia 31
Biologia 30
Ochrona Środowiska 29
Filologia rosyjska 28
Logistyka 28
Grafika 28
Informatyka 27
Europeistyka 26
Filozofia 24
Biotechnologia 24
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej 22
Architektura Wnętrz 21
Pedagogika Specjalna 21
Fizyka 21
Wzornictwo 21
Położnictwo 21
Gospodarka Przestrzenna 19
Informatyka i Ekonometria 19
Management 18
Filologia hiszpańska 18
Filologia 18
Chemia 17
Sztuki wizualne 16
Geografia 14
Malarstwo 13
Psychologia 13
Archeologia 12
Historia Sztuki 12
Nauki o Rodzinie 11
Filologia włoska 11
Elektroradiologia 11
Polityka Społeczna 11
Prawo w Biznesie 11
Instrumentalistyka 10
Techniki Dentystyczne 10
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 10
Wokalistyka 9
Physiotherapy 8
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 8
Etnologia 8
Filologia francuska 8
International Business 8
Geologia 7
Kompozycja i Teoria Muzyki 7
Jazz i Muzyka Estradowa 7
Filologia Romańska 7
Sport 7
Dyrygentura 7
Filologia słowiańska 7
Muzykologia 6
Filologia klasyczna 6
Lingwistyka Stosowana 6
Analityka Gospodarcza 6
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne 5
Ochrona Dóbr Kultury 5
English Philology 5
English Studies 5
International Relations 5
Edukacja Techniczno - Informatyczna 5
Astronomia 5
Economics 5
Nursing 5
Kognitywistyka 5
Scenografia 4
Transport 4
Filologia ukraińska 4
Psychologia w Biznesie 4
Teologia 4
Religioznawstwo 4
Bioinformatyka 4
Muzyka Kościelna 4
Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej 4
Terapia Zajęciowa 4
Wiedza o Teatrze 4
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych 4
Studia Wschodnie 4
Taniec 4
Mikrobiologia 4
Sinologia 3
Logopedia 3
Higiena Dentystyczna 3
Reżyseria Dźwięku 3
Graphics 3
Judaistyka 3
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 3
Filologia angielska - lingwistyka stosowana 3
Turystyka Historyczna 3
Administracja Publiczna 3
Japonistyka 3
Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie 3
Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 3
Tourism and Recreation 3
Film i sztuki audiowizualne 3
Audiofonologia 3
Etnologia i Antropologia Kulturowa 3
Biofizyka 3
Political Science 3
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 3
Fizyka Medyczna 3
Pielęgniarstwo Pomostowe 3
Amerykanistyka 3
Rzeźba 3
Intermedia 3
Bałkanistyka 2
Przyroda 2
Zarządzanie Państwem 2
Business Administration 2
Filologia japońska 2
Studia Regionalne 2
Chemistry 2
Turystyka 2
Biotechnology 2
Etyka 2
Filologia Czeska 2
Inżynieria Biomedyczna 2
Filologia niderlandzka 2
Biologia człowieka 2
Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją 2
Business Management 2
Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze 2
Ekonomiczno-Prawny 2
Kryminologia 2
Filologia szwedzka 2
Chemia Kosmetyczna 2
Informatyka w Biznesie 2
International Management 2
Oceanografia 2
Polityka Publiczna 2
Skandynawistyka 2
Chemia medyczna 2
Physics 2
Gospodarka Turystyczna 2
Kulturoznawstwo Europejskie 2
Koreanistyka 2
Sport Science 2
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 2
Cosmetology 2
Gospodarka i Zarządzanie Publiczne 2
Public relations i doradztwo medialne 2
Optyka okularowa z elementami optometrii 2
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 2
Rachunkowość i Controlling 2
Iberystyka 2
Reżyseria 2
Germanistyka 2
Logopedia z Audiologią 2
Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej 2
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
Philosophy 2
Edytorstwo 2
Finance and Accounting 2
Arabistyka 2
Bezpieczeństwo Zdrowotne 2
Logopedia Ogólna i Kliniczna 2
Sztuka Mediów 2
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość 2
Slawistyka 2
Philology 2
HND in Business 2
Spanish Philology 2

Polityka Prywatności