studialicencjackie.info

Najpopularniejsze kierunki studiów licencjackich w roku akademickim 2013/2014


Najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce na studiach pierwszego stopnia licencjackich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów (powyżej 10 tys.), rok 2013/2014.

Kierunki licencjackie

Linki prowadzą do list kierunków na studiach licencjackich:

Zarządzanie 21623
Ekonomia 17298
Finanse i rachunkowość 16275
Pedagogika 16227
Administracja 13356
Turystyka i rekreacja 11116Najpopularniejsze kierunki studiów licencjackich w Polsce na studiach I stopnia wg liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce (cztery i więcej zgłoszeń), rok 2013/2014.


Kierunki licencjackie

Linki prowadzą do list kierunków na studiach licencjackich:

kryminologia

45,7

międzykierunkowe studia ekonomiczno - menedżerskie

15,4

filologia orientalna - japonistyka

14,6

sinologia

13,1

komunikacja wizerunkowa

13

makrokierunek - bioinformatyka

11,4

filologia hiszpańska

11

międzykierunkowe studia ekonomiczno - matematyczne

10,7

filologia szwedzka

10,4

filologia angielska

9,2

zarządzanie instytucjami artystycznymi

8,5

zarządzanie kulturą i mediami

8,4

reżyseria dźwięku

8,3

skandynawistyka

8,3

neurobiologia

7,9

filologia włoska

7,5

biochemia

7,1

finanse, rachunkowość i ubezpieczenia

6,9

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

6,4

filologia portugalska

6,4

filologia ugrofińska

6,1

analityka medyczna

6

profilaktyka społeczna i resocjalizacja

5,9

orientalistyka

5,7

akustyka

5,6

kierunek prawno-ekonomiczny

5,5

zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

5,4

edytorstwo

5,3

bioinformatyka i biologia systemów

5,1

informatyka w biznesie

5,1

amerykanistyka

5

filologia francuska

4,6

lingwistyka stosowana

4,5

logopedia ogólna i kliniczna

4,5

samorząd terytorialny i polityka regionalna

4,5

dietetyka

4,4

pedagogika wczesnej edukacji

4,4

undergraduate programme in International Relations

4,3

kulturoznawstwo i wiedza o mediach

4,2

filologia czeska

4,1

europeistyka - studia europejskie

4

kierunek ekonomiczno-prawny

4

lingwistyka dla biznesu

4

prawo europejskie

3,9

finanse i inwestycje

3,8

lingwistyka stosowana - język włoski z językiem hiszpańskim

3,8

filologia nowogrecka

3,7

lingwistyka stosowana - angielski z niemieckim od podstaw

3,7

regionalistyka kulturowa

3,7

filologia romańska

3,6

gastronomia i hotelarstwo

3,6

kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

3,6

logistyka mediów

3,6

studia azjatyckie

3,6

zarządzanie zasobami ludzkimi

3,6

elektroniczne przetwarzanie informacji

3,5

filologia rosyjska

3,5

fizyka medyczna

3,5

Międzykierunkowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze

3,5

kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska

3,4

logopedia z audiologią

3,3

matematyka stosowana

3,3

studia regionalne

3,3

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

3,2

filologia angielska z językiem niemieckim

3,2

filologia niderlandzka

3,2

komunikacja promocyjna i kryzysowa

3,2

marketing

3,2

ochrona środowiska

3,2

europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych

3,1

finanse i rachunkowość

3,1

lingwistyka stosowana - język francuski z językiem hiszpańskim

3,1

logistyka

3,1

publikowanie cyfrowe i sieciowe

3,1

Business Management

3

filologia klasyczna

3

kognitywistyka

3


Opracowano na podstawie informacji z Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Kontroli MNiSW
Polityka Prywatności