studialicencjackie.info

Najpopularniejsze kierunki studiów licencjackich w roku akademickim 2018/2019

Najpopularniejsze licencjackie kierunki studiów w Polsce wg liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce (od 4 zgłoszeń wzwyż), rok 2018/2019.


1. chemia i toksykologia sądowa 16,9
2. realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia 15
3. neofilologia (orientalna - japonistyka) 13
4. komunikacja wizerunkowa 11,1
5. reżyseria 10,7
6. neofilologia (szwedzka) 10
7. neofilologia (angielska) 9,9
8. filologia (szwedzka) 9,5
9. dziennikarstwo i medioznawstwo 9,3
10. filologia (duńska) 9,2
11. neofilologia (orientalna - sinologia) 9,1
12. filologia (dalekowschodnia) 9,1
13. logistyka i administrowanie w mediach 9,1
14. zarządzanie instytucjami artystycznymi 8,7
15. skandynawistyka 8,5
16. zarządzanie kulturą i mediami 8,2
17. zarządzanie i prawo w biznesie 8
18. orientalistyka 8
19. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 7,9
20. Finance 7,9
21. kryminologia 7,5
22. filologia (język angielski stosowany, z hiszpańskim) 7,2
23. finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 6,8
24. logistyka międzynarodowa 6,8
25. sztuka i media 6,6
26. filologia (italianistyka) 6,6
27. filologia (koreańska) 6,5
28. matematyka w technice 6,5
29. marketing 6,4
30. logopedia ogólna i kliniczna 6,4
31. genetyka i biologia eksperymentalna 6,3
32. filologia (japońska) 6,1
33. neurobiologia 6
34. nowe media i kultura cyfrowa 6
35. filologia angielska 5,9
36. filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach 5,9
37. reżyseria dźwięku 5,8
38. turystyka 5,7
39. Digital design 5,7
40. informatyka w biznesie 5,6
41. analityka gospodarcza 5,5
42. chemia medyczna 5,5
43. filologia (romańska z językiem angielskim) 5,4
44. amerykanistyka 5,3
45. informatyka analityczna 5,3
46. anglistyka 5,2
47. komunikacja i psychologia w biznesie 5,2
48. Chemistry 5,1
49. sinologia 5
50. iberystyka 5
51. finanse i inwestycje 5
52. bioinformatyka i biologia systemów 5
53. psychokryminalistyka 5
54. papiernictwo i poligrafia 4,9
55. Business management 4,9
56. neofilologia (włoska) 4,9
57. biologia sądowa 4,9
58. zarządzanie zasobami ludzkimi 4,9
59. marketing i komunikacja rynkowa 4,8
60. biologia stosowana 4,8
61. neofilologia (francuska) 4,7
62. filologia bałtycka 4,5
63. rachunkowość 4,5
64. kierunek prawno-ekonomiczny 4,5
65. filologia (lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim) 4,4
66. filologia (hiszpańska) 4,4
67. Applied Economic and Social Analysis 4,4
68. prawo własności intelektualnej i nowych mediów 4,4
69. profilaktyka społeczna i resocjalizacja 4,4
70. biomateriały inspirowane naturą 4,4
71. indywidualne studia międzyobszarowe 4,3
72. wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej 4,3
73. Tourism management 4,3
74. filologia (arabistyka) 4,3
75. socjologia stosowana i antropologia społeczna 4,2
76. zastosowania fizyki w biologii i medycynie 4,2
77. organizowanie rynku pracy 4,1
78. przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami 4,1
79. kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo 4
Polityka Prywatności